Mexico: Nỗ lực cứu trẻ em tại một trường học đổ sập sau động đất

Mexico: Nỗ lực cứu trẻ em tại một trường học đổ sập sau động đất

Nhân viên cứu hộ ở Mexico đã làm việc thâu đêm thứ 2 giữa đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người sống sót trong trận động đất khủng khiếp mạnh 7,1 độ richter xảy ra vào 19/9. Số người chết trong trận động đất này đã vượt qua con số 230.

xuan mai ca nhac  tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2016