Để website hiệu quả, hữu ích

Để website hiệu quả, hữu ích

Đối với các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên hầu như đơn vị nào cũng có website để đăng tải thông tin hoạt động, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị mình. Thậm chí có thôn, làng cũng đã xây dựng được website riêng để tìm hiểu, giao lưu, trao đổi làm ăn, quảng bá hình ảnh của quê hương mình.

tun xeko là les  CTCP Xây Lắp Dầu Khí 

Phát triển đảng viên ở Hà Tĩnh: Báo động tình trạng 'già hóa'!

Phát triển đảng viên ở Hà Tĩnh: Báo động tình trạng 'già hóa'!

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh vẫn duy trì con số đảng viên trên 96.000 (cuối năm 2016 có 96.320 đảng viên); hàng năm kết nạp hàng nghìn đảng viên mới. Tuy vậy, số đảng viên có tuổi đời cao tăng đã ít nhiều gây nên những khó khăn trong hoạt động. Thực trạng này cần được nhìn nhận, để từ đó, các tổ chức Đảng có giải pháp phát triển đảng viên.

ngân hàng mb tuyển dụng 2017  chùa phra dhammachayo 

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xã hội, trong những năm qua, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (KLHTTQG) đã có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hỗ trợ, chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

nâng mũi bị hoại tử  liền kề văn quán